projekt-implem-reformy-np

Projekt ZŠ a MŠ Dvorce - Podpora škol

"NA KAŽDÉM ZÁLEŽÍ"

Implementace reformy 3.2.2 národního plánu obnovy 

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělání v souladu s cíli Strategie 2030+.