Elektronická úřední deska

 
Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Výroční zprávy školy
Výroční zpráva o činnosti 2022 - 2023
Výroční zpráva o činnosti 2021 - 2022
Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací 2022
Výroční zpráva o poskytování informací 2021
Střednědobé výhledy
Střednědobý výhled 2021 - 2022
Dokumenty školy
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za rok -
UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Žádost o odklad povinné školní docházky pro dítě
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŽÁDOST O PROMINUTÍ ÚPLATY
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
UČEBNÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Žádost o vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání
GDPR
Informace k GDPR
GDPR
Výroční zprávy mateřské školy
Výroční zpráva o činnosti 2021-2022
Výroční zprávy družiny
Výroční zpráva o činnosti 2021-2022