Základní škola

Zaměstnanci Základní školy

 

Vedení mateřské školy, Vedení školní družiny, Vedení základní školy

Mgr. Olga Vlachová
ředitelka školy
Mgr. Miroslava Vranová Lazová
zástupkyně ředitelky školy

1. stupeň

Mgr. Monika Bortlová
učitelka 1. stupně, vedoucí MS
Pavlína Hankeová
učitelka 1. stupně
Ivan Pacek
učitel 1. stupně
Mgr. Věra Petrová
učitelka 1. stupně
Mgr. Dana Schneidrová
učitelka 1. stupně, metodik inkluze

2. stupeň

Mgr. Ivana Hlavicová
učitelka 2. stupně
Mgr. Lenka Kasperlíková
učitelka 2. stupně
Mgr. Ilona Kosová
učitelka 2. stupně, vedoucí ATU
Mgr. Dana Krejčí
třídní učitelka, výchovný poradce, metodik prevence