E-strava

Vážení rodiče, žáci a cizí strávníci,

chtěli bychom vám představit nový systém e-Strava, který bude od 1. 2. 2021 nově sloužit k přihlašování a odhlašování obědů elektronickou cestou. Každý strávník se bude mít možnost ze svého mobilního či jiného zařízení přihlásit do tohoto systému a provádět přihlášky nebo odhlášky svých obědů. Nebude tak již muset volat, či chodit do školní jídelny (samozřejmě ale stále můžete). Podmínky přihlášení či odhlášení obědů zůstávají stejné.

Chtěli bychom zdůraznit a upozornit strávníky, že stále platí, že změny smíte provádět nejpozději do 7.00 hodin daného dne. Na pozdější změny nebude brán zřetel! Připomínáme také, že pokud je dítě nemocné nebo u lékaře, může si oběd vzít pouze první den! Další dny musí být odhlášeny, jinak budou účtovány za plnou cenu.

Jak se do systému přihlásit?

Na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace.

Informace ŠJ pro strávníky

Přihlášení do systému