On-line omluvenka

Zde můžete prostřednictvím formuláře omluvit své dítě ze základní školy a mateřské školy. Tento formulář slouží hlavně pro Vás rodiče, kdy můžete omluvit své dítě prostřednictvím formuláře níže. Nenahrazuje to však omluvenku v žákovské knížce.

 
 
 
Požadavky na nahrávání