Školní družina

Historie a současnost

Školní družina se nachází v historické budově, kterou v letech 1949 získala základní škola. Součástí této budovy je školní jídelna, kde se stravují žáci ZŠ.

Školní družina je součástí ZŠ a má kapacitu 60 dětí, je smíšeným oddělením dětí od 1. do 8. třídy. Důvodem přijímání starších dětí je dojíždění z okolních vesnic (Roudno, Křišťanovice, Bílčice, Leskovec). Školní družina pro svou činnost využívá šest kmenových místností, které jsou účelově vybavené, inspirující pro činnost a práci s dětmi (kuchyňka, studovna, herna pohybu, herna k odpočinku, výtvarná dílna, hudebna). Vlastní prostor je členitý, aby umožňoval příležitost k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem i ke hrám. Odlišuje se od vybavení školních učeben. Audiovizuální technika je používána uváženě s ohledem na výchovně vzdělávací poslání školní družiny. Počítače jsou využívány k rozšiřování a prohlubování znalostí žáků, k didaktickým nebo logickým hrám.

Podlahová krytina je omyvatelná, pouze v prostorách určeným ke hrám je koberec.

Místnosti, které děti využívají, dávají svojí velikostí i prostorem možnosti k všestranným hrám a činnostem dětí k rozvoji jejich osobnosti. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky je průběžně podle možnosti doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

Vybavení a materiální podmínky ŠD pro činnost jsou zcela vyhovující (snažíme se stále rozšiřovat pro třídu se specifickým zaměřením).

Školní družina využívá i další prostory, jako např. školní zahradu a školní hřiště. Pro zlepšení podmínek pobytu na školní zahradě chceme do budoucna dobudovat herní zařízení pro dětská hřiště.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují všechny bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkající se čistoty.

skola-soucasnost
skola11