Denní režim

5.45 -  8.30
 
ranní hry dle volby dětí, indiv. práce s dětmi, průběžná skupinová práce
 
8.30 -  9.00
 
hygiena, tělovýchovné aktivity
 
9.00 -  9.30  
 
hygiena, svačina, hygiena
 
9.30 - 10.00
 
řízené činnosti
 
10.00 - 11.30
 
příprava na pobyt venku, pobyt venku
 
11.30 - 12.00
 
převlékání, oběd
 
12.00 - 14.00
 
hygiena, převlékání, spánek - odpočinek
 
14.00 - 14.30
 
hygiena, svačina
 
14.30 - 15.45
 
hygiena, odpolední zájmová činnost