Informace pro rodiče

Úplata za vzdělávání:

  • dítě s celodenní docházkou 300 Kč měsíčně
  • dítěti v posledním ročníku MŠ se poskytuje vzdělávání zdarma

Odhlašování a přihlašování obědů:

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od: 6.00 do 7.00 nebo den předem.
V případě neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen 2.den.

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

  • písemně v určeném sešitě na chodbě
  • telefonicky na čísle: 554 745 263

Ceny stravného:

Ceny stravného  pro děti do 6 let celodenní stravné 45,-Kč 

  • Přesnídávka:         10,-Kč 
  • Oběd:                    25,-Kč 
  • Svačina:                 10,-Kč (původně 8,-Kč)

Celkem:                 45,-Kč 

Ceny stravného  pro děti od 7 let celodenní stravné 47,-Kč 

  • Přesnídávka:               11,-Kč
  • Oběd:                           26,-Kč 
  • Svačina:                       10,-Kč 

Celkem:                       47,-Kč 

Finanční  limit na nákup potravin byl stanoven dle rozpětí stanovených ve  vyhlášce č.272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb.